Mesures Covid-19

Topcolonies  segueix els criteris d’actuació per a l’organització de les activitats d’activitats de lleure establerts per la Generalitat de Catalunya, en el context d’excepcionalitat derivats de la pandèmia del Covid-19.

A més a més, tenim expressament el nostre propi protocol intern que millora i perfecciona el bon funcionament i la seguretat sanitària de les colònies:

1.- Durant tots els dies els monitors/es i els nens/ens viuran a la casa de colònies. Els monitors no sortiran en cap cas fins que acabin les colònies, per no tenir cap contacte de l‘exterior. Tampoc es permet l’entrada a persones alienes a la casa.

2.- Presa de temperatura i comprovació de símptomes un cop al dia a tots els nens i personal de la casa.

3.- Grups de convivència 10 nens i 1 monitor.

4.- Rentat de mans amb cura abans i després de cada àpat, abans d’anar a dormir i abans i després de cada activitat.

5.- Ocupació reduïda a les habitacions.

6.- Torns de menjador.

7.- Ús de mascaretes en nens i monitors en el transport amb autocar.

8.- Ventilació dels espais comuns 3 cops al dia.

9.- Organització i delimitació d’espais i circuits de pas per fluxos de màxim 30 persones.

10.- Entrades i sortides escalonades el moment d’arribada i benvinguda. Grups de 10 nens.

11.- Treball emocional i aprenentatge de noves rutines en positiu.

12.- Protocols en seguretat i higiene per a cada activitat.

13.- Formacions específiques en protocols de seguretat i higiene a tot el personal de la casa de colònies.

14.- Protocols per a la neteja i desinfecció diària de tots els espais.

15.- Un responsable de Salut i Higiene per vetllar per la implementació i seguiment dels protocols.

16.- Comunicació directa amb el Centre d’Assistència Primària més proper a la casa.

17.- Especial cura del rentat i desinfecció de la roba de llit.

18.- La instal·lació romandrà tancada 24h/dia i s’habilitarà un segon accés per proveïdors de la cuina.

19.- Ús de mascareta en totes les activitats que no es pugui mantenir la distància de seguretat

Colònies en anglès: classes d’anglès, Programa Emprenedors, windsurf, kayaks, catamarà, wipeout, surf, sortida a parc aquàtic, tirolines, parc aventura, Showtime musical (Broadway) diari, vivac, bananna
Videos
Mapa
Catàleg
Rebre informació
Email